T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2012 YILI EYLÜL AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

18.200

1.383

19.583

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

89.108

6.500

95.608

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

2.966

1.156

4.122

Erteleme, Denetimli Serbestlik Altına Alma (TCK 51)

666

281

947

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.421

860

4.281

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

416

23

439

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

710

0

710

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

105

0

105

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 207 38 245
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 272 272

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

4.674

1

4.675

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

0

0

33.976

TOPLAM

120.473

10.514

164.963

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 

31.08.2012

164.963

31/07/2012

162.249

30/06/2012

143.815

31/05/2012

136.272

 

Suçtan Mağdur Olanların Başvuru Sayısı

992

Suçtan Mağdur Olanlara Yapılan Yardım Sayısı 1.207