T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2012 YILI ARALIK AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

24.201

2.046

26.247

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

96.212

7.232

103.444

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

2.915

1.226

4.141

Erteleme, Denetimli Serbestlik Altına Alma (TCK 51)

672

300

972

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.271

754

4.025

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

323

19

342

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

865

0

865

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

133

0

133

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 202 51 253
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 300 300

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

5.745

1 5.746

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

15.003

0

15.003

TOPLAM

149.542

11.929

161.471

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 

31.12.2012 161.471

30.11.2012

155.758

31.10.2012

150.750

30.09.2012

149.141

 

Suçtan Mağdur Olanların Başvuru Sayısı

1.015

Suçtan Mağdur Olanlara Yapılan Yardım Sayısı 1.210
* 11 Nisan 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 35.337 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 15.003 dür.