T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2012 YILI EKİM AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

21.433

1.744

23.177

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

87.455

6.625

94.080

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

2.770

1.171

3.941

Erteleme, Denetimli Serbestlik Altına Alma (TCK 51)

648

275

923

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.216

795

4.011

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

370

22

392

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

784

0

784

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

114

0

114

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 190 44 234
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 256 256

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

4.942

1

4.943

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

0

0

17.895

TOPLAM

121.922

10.933

150.750

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 

31.10.2012 150.750

30.09.2012

149.141

31/08/2012

164.963

31/07/2012

162.249

 

Suçtan Mağdur Olanların Başvuru Sayısı

1.007

Suçtan Mağdur Olanlara Yapılan Yardım Sayısı 1.209