T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2012 YILI EYLÜL AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

19.662

1.560

21.222

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

86.058

6.074

92.132

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

2.863

1.177

4.040

Erteleme, Denetimli Serbestlik Altına Alma (TCK 51)

656

260

916

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.300

836

4.136

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

391

21

412

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

733

0

733

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

102

0

102

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 201 44 245
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 267 267

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

4.950

1

4.951

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

0

0

19.985

TOPLAM

118.916

10.240

149.141

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 

31.09.2012 149.141

31.08.2012

164.963

31/07/2012

162.249

30/06/2012

143.815

 

Suçtan Mağdur Olanların Başvuru Sayısı

999

Suçtan Mağdur Olanlara Yapılan Yardım Sayısı 1.207