T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2012 YILI KASIM AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

23.175

1.945

25.120

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

91.701

6.954

98.655

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

2.752

1.151

3.903

Erteleme, Denetimli Serbestlik Altına Alma (TCK 51)

664

288

952

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.216

765

4.114

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

345

21

366

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

800

0

800

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

124

0

124

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 195 48 243
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 286 286

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

5.286

1 5.287

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

0

0

15.908

TOPLAM

128.391

11.459

155.758

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 

30.11.2012 155.758

31.10.2012

150.750

31.09.2012

149.141

30.08.2012

164.963

 

Suçtan Mağdur Olanların Başvuru Sayısı

1.012

Suçtan Mağdur Olanlara Yapılan Yardım Sayısı 1.210