T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2013 YILI AĞUSTOS AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

36.446

3.248

39.694

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

115.695

8.720

124.415

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.878

1.707

5.585

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

762

375

1.137

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.104

589

3.693

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

219

16

235

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.279

0

1.279

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

146

0

146

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 214 52 266
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 318 318

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.667

0 6.667

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

54.636

0

54.636

TOPLAM

223.046

15.025

238.071

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.07.2013 232.034
30.06.2013

220.727

31.05.2013

214.950

 

* 11 Nisan 2012 - 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 105.162 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 542.636 dır.