T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2013 YILI ARALIK AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

42.160

3.833

45.993

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

115.695

9.235

124.930

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.805

1.715

5.520

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

670

379

1.049

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.896

528

3.424

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

173

12

185

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.985

0

1.985

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

147

0

147

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 249 53 302
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 293 293

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.471

0 6.471

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

54.689

0

54.689

TOPLAM

228.940

16.048

244.988

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.11.2013 242.553
31.10.2013 242.212
30.09.2013 239.472

 

* 11 Nisan 2012 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 133.024 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 54.689 dur.