T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2013 YILI EKİM AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

39.897

3.572

43.469

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

115.412

8.795

124.207

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.795

1.697

5.492

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

689

379

1.068

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.963

595

3.558

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

181

15

196

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.505

0

1.505

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

154

0

154

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 221 51 272
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 278 278

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.490

0 6.490

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

55.523

0

55.523

TOPLAM

226.830

15.382

242.212

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.09.2013 229.469
31.08.2013 232.034
31.07.2013 220.727

 

* 11 Nisan 2012 - 31 Ekim 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 118.199 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 55.523 dür.