T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2013 YILI EYLÜL AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

38.423

3.383

41.806

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

114.777

8.623

123.400

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.816

1.655

5.471

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

710

378

1.088

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.014

558

3.572

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

207

16

223

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.336

0

1.336

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

142

0

142

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 201 52 253
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 293 293

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.463

0 6.463

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

55.425

0

55.425

TOPLAM

224.514

14.958

239.472

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.08.2013 232.034
31.07.2013 220.727
30.06.2013

214.950

 

* 11 Nisan 2012 - 30 Eylül 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 112.945 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 55.425 dır.