T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2013 YILI HAZİRAN AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

33.702

3.114

36.816

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

105.564

8.190

113.754

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.865

1.626

5.491

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

772

357

1.129

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.175

643

3.818

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

242

18

260

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.181

0

1.181

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

154

0

154

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 206 56 262
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 320 320

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

7.307

0 7.307

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

51.052

0

51.052

TOPLAM

207.220

14.324

221.544

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.05.2013

214.950

30.04.2013

198.952

31.03.2013

189.770

 

* 11 Nisan 2012 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 96.622 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 52.052 dir.