T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2013 YILI KASIM AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

41.053

3.602

44.655

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

115.266

8.971

124.237

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.697

1.713

5.410

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

659

359

1.018

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.889

515

3.404

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

179

15

194

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.673

0

1.673

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

153

0

153

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 226 50 276
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 277 277

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.401

0 6.401

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

54.855

0

54.855

TOPLAM

227.051

15.502

242.553

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.10.2013 242.212
30.09.2013 239.472
31.08.2013 238.071

 

* 11 Nisan 2012 - 30 Kasım 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 125.738 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 54.855 dir.