T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

 

2013 YILI MART AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

29.191

2.803

31.994

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

99.724

7.495

107.219

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.514

1.420

4.934

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

715

338

1.053

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.108

679

3.787

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

272

20

292

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.011

0

1.011

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

142

0

142

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 211 57 268
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 300 300

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

6.899

0 6.899

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

41.053

0

41.053

TOPLAM

185.840

13.112

198.952

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.03.2013

198.952

28.02.2013

189.770

31.01.2013

167.261

 

* 11 Nisan 2012 - 31 Mart 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 69.983 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 41.083 dür.