T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

 

2013 YILI MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

31.807

2.998

34.805

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

103.332

7.912

111.244

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.722

1.610

5.332

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

769

369

1.138

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.231

665

3.896

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

251

18

269

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.123

0

1.123

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

145

0

145

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 206 54 260
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 303 303

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

7.591

0 7.591

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

48.844

0

48.844

TOPLAM

201.021

13.929

214.950

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.05.2013

214.950

30.04.2013

198.952

31.03.2013

189.770

 

* 11 Nisan 2012 - 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 84.774 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 48.844 dür.