T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

 

2013 YILI NİSAN AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

30.614

2.903

33.517

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

101.192

7.567

108.759

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.646

1.468

5.114

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

724

351

1.075

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.147

667

3.814

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

268

18

286

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.034

0

1.034

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

146

0

146

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 213 58 271
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 296 296

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

7.178

0 7.178

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

45.415

0

45.415

TOPLAM

193.577

13.328

206.905

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

30.04.2013

206.905

31.03.2013

198.952

30.02.2013

189.770

 

* 11 Nisan 2012 - 30 Nisan 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 75.884 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 45.415 dir.