T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

 

2013 YILI OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

25.603

2.225

27.828

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

97.964

7.442

105.406

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.039

1.296

4.335

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

671

321

992

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.107

723

3.830

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

298

20

318

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

923

0

923

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

141

0

141

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 208 53 261
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 321 321

Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58)

6.232

2 6.234

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

16.672

0

16.672

TOPLAM

154.858

12.403

167.261

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI 

31.12.2012

161.471

30.11.2012

155.758

31.10.2012

150.750

 

* 11 Nisan 2012 - 30 Ocak 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 37.467 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 16.672 dir.