T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2013 YILI TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

34.624

3.141

37.770

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

112.761

8.727

121.488

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.995

1.734

5.729

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

770

374

1.144

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

3.255

630

3.885

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

223

17

240

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

1.207

0

1.207

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

150

0

150

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 213 56 269
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 319 319

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

7.385

0 7.385

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

52.448

0

52.448

TOPLAM

217.036

14.998

232.034

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

30.06.2013

220.727

31.05.2013

214.950

30.04.2013

198.952

 

* 11 Nisan 2012 - 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 98.145 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 52.448 dir.