T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI AĞUSTOS AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

49.078

4.277

53.355

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

98.964

8.963

107.927

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.683

1.925

5.608

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

575

410

985

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.524

448

2.972

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

136

8

144

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

3.588

0

3.588

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

148

0

148

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 214 58 272
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 400 400

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

7.361

0 7.361

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

58.549

0

58.549

TOPLAM

224.820

16.489

241.309

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.07.2014 247.375
30.06.2014 256.638
31.05.2014 254.408
* 11 Nisan 2012 - 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 191.112 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 58.549 dir.