T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI ARALIK AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM

Tedavi ve Denetimli Serbestlik (TCK 191)

102.839

7.652

110.491

Adli Kontrol (CMK 109)

55.385

5.898

61.283

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

55.818

164

55.982

Adli Para Cezası Karşılığı Kamuya Yararlı Çalışma (CGTİHK 106/3)

40.158

15

40.173

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53/6)

6.905

0

6.905

Seçenek Yaptırımlar (TCK 50)

4.653

439

5.092

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

4.775

0

4.775

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.450

203

2.653

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik (TCK 51)

815 52 867
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 25 293 318

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5)

207

53 260
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8 ve 9)

143

0

143

Konutta İnfaz (CGTİHK 110/2) 140 0 140

TOPLAM

274.311

14.771

289.082

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN DOSYA SAYISI

30.11.2014 288.933
31.10.2014 283.442