T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI EKİM AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

51.672

5.063

56.735

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

97.908

6.167

104.075

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

4.709

402

5.111

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

853

48

901

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.606

211

2.817

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

153

0

153

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

4.284

0

4.284

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

136

0

136

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 230 46 276
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 24 294 318

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.843

0 6.843

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

56.965

156

57.121

Adli Para Cezası Karşılığı Kamuya Yararlı Çalışma (CGTİHK 106/3) 44.659 13 44.672

TOPLAM

271.042

12.400

283.442

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN DOSYA SAYISI

30.09.2014 262.000
31.08.2014 241.309