T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI EYLÜL AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

50.374

4.444

54.818

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

95.179

8.694

103.874

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.434

1.845

5.279

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

546

422

968

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.464

421

2.885

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

156

8

164

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

3.878

0

3.878

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

139

0

139

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 216 62 278
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 369 369

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

7.047

0 7.047

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

57.452

0

57.452

Adli Para Cezası Karşılığı Kamuya Yararlı Çalışma (CGTİHK 106/3) 24.846 4 24.850

TOPLAM

220.885

16.265

262.000

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.08.2014 241.309
31.07.2014 247.375