T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI HAZİRAN AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

47.415

4.172

51.587

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

111.869

9.915

121.784

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.991

1.953

5.944

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

611

415

1.026

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.630

482

3.112

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

132

8

140

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

3.246

0

3.246

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

148

0

148

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 222 55 277
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 408 408

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

7.329

0 7.329

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

61.637

0

61.637

TOPLAM

239.230

17.408

256.638

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.05.2014 254.408
30.04.2014 253.169
30.03.2014 249.641
* 11 Nisan 2012 - 30 Haziran 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 180.693 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 61.637 dir.