T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI KASIM AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM

Tedavi ve Denetimli Serbestlik (TCK 191)

100.536

6.875

107.411

Adli Kontrol (CMK 109)

53.633

5.651

59.284

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A)

55.384

158

55.542

Adli Para Cezası Karşılığı Kamuya Yararlı Çalışma (CGTİHK 106/3)

45.882

19

45.901

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53/6)

6.885

0

6.885

Seçenek Yaptırımlar (TCK 50)

4.593

422

5.015

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

4.480

0

4.480

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.498

202

2.700

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik (TCK 51)

810 42 852
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 27 269 296

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5)

217

46 263
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8 ve 9)

159

0

159

Konutta İnfaz (CGTİHK 110/2) 145 0 145

TOPLAM

275.249

13.684

288.933

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN DOSYA SAYISI

31.10.2014 283.442
30.09.2014 262.000