T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI MART AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

45.095

4.149

49.244

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

113.729

9.581

123.310

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

4.026

1.837

5.863

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

681

411

1.092

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.891

467

3.358

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

131

10

141

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

2.489

0

2.489

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

142

0

142

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 234 49 283
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 361 361

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.687

0 6.687

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

56.671

0

56.671

TOPLAM

232.776

16.865

249.641

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.02.2014 247.286
31.01.2014 247.136
31.12.2013 244.988
* 11 Nisan 2012 - 31 Mart 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 155.089 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 56.671 dir.