T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

46.485

4.156

50.641

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

111.947

9.877

121.824

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

4.023

1.961

5.984

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

615

417

3.234

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.757

477

3.234

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

142

9

151

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

3.000

0

3.000

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

146

0

146

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 226 54 280
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 384 384

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

7.150

0 7.150

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

60.582

0

60.582

TOPLAM

237.073

17.335

254.408

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

30.04.2014 253.169
30.03.2014 249.641
28.02.2014 247.286
* 11 Nisan 2012 - 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 172.741 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 60.582 dir.