T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI NİSAN AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

45.796

4.200

49.996

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

112.900

9.862

122.762

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

4.058

1.892

5.950

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

644

432

1.076

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.909

474

3.383

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

130

11

141

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

2.745

0

2.745

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

139

0

139

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 236 52 288
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 369 369

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.975

0 6.975

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

59.345

0

59.345

TOPLAM

235.877

17.292

253.169

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

30.03.2014 249.641
28.02.2014 247.286
31.01.2014 247.136
* 11 Nisan 2012 - 30 Nisan 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 164.279 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 59.345 dir.