T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

43.582

4.048

47.630

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

115.090

9.555

124.645

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.927

1.759

5.686

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

662

399

1.061

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.980

502

3.482

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

173

10

183

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

2.183

0

2.183

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

148

0

148

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 245 48 293
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 325 325

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.481

0 6.481

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

55.019

0

55.019

TOPLAM

230.490

16.646

247.136

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.12.2013 244.988
31.11.2013 242.553
31.10.2013 242.212
* 11 Nisan 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 138.305 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 55.019 dur.