T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI ŞUBAT AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

44.104

4.163

48.267

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

113.417

9.468

122.885

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.965

1.803

5.768

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

651

413

1.064

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.938

485

3.423

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

151

10

161

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

2.327

0

2.327

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

145

0

145

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 246 49 295
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 336 336

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

6.570

0 6.570

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

56.045

0

56.045

TOPLAM

230.559

16.727

247.286

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

31.01.2014 247.136
31.12.2013 244.988
31.11.2013 242.553
* 11 Nisan 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 138.305 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 55.019 dur.