T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

2014 YILI TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ 

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109)

47.655

4.094

51.749

Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191)

105.253

9.348

114.601

Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50)

3.941

1.907

5.848

Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51)

590

414

1.004

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

2.559

493

3.052

Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik

(CGTİHK 107/7, 8, ve 9)

124

0

124

Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 )

3.458

0

3.458

Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2)

142

0

142

Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 220 53 273
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 414 414

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  (TCK 53/6)

7.540

0 7.540

Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı

(CGTİHK 105/A)

59.161

0

59.161

TOPLAM

230.643

16.732

247.375

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI

30.06.2014 256.638
31.05.2014 254.408
30.04.2014 253.169
* 11 Nisan 2012 - 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 185.187 hükümlü yararlanmış olup, açık dosya sayısı 59.161 dir.