Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 

Çocuk hükümlülerin, çocuklarla ilgili temel ilkeler gözetilerek çocuğun suç ortamlarından uzaklaştırılması, korunması, toplum içinde rehabilitasyonunun sağlanarak yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek çocuk hizmetleri şube müdürlüğünün temel görevidir. Çocuk hizmetleri şube müdürlüğü bu görevini, denetimli serbestlik müdürlüklerinin çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yönelik hizmetlerde genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlayarak yerine getirmektedir. Görevlerin yerine getirilmesinde ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapılarak çocuklara yönelik ortak projeler ile çalışmalar yürütülmektedir.