Değerlendirme ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü

 

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Değerlendirme ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün genel olarak görevleri şu şekildedir:

*Taşra müdürlüklerinde yapılan planlama sürecini inceler,

*Geliştirici politikalar için çalışmalar yapar,

*Müdürlüklerdeki planlama sürecinde karşılaşılan sorunlar için çözüm üretir,

*Uygulama birliğini ve standardizasyonu sağlamak için sürekli denetim ve takip yapmak ve

*Aylık düzenli olarak veri toplama ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmektir.