Elektronik İzlemeden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 

25 Şubat 2012 tarihinde elektronik izleme sistemine ilişkin pilot uygulamalar başlamıştır. Pilot uygulama 25 Şubat-07 Aralık 2012 tarihleri arasında 10 ay süreyle devam etmiştir. Pilot uygulama sonrasında elde edinilen tecrübeler ışığında, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, 19 Ekim 2012 tarihinde elektronik izleme merkezinin kurulumuna ilişkin çalışmalar başlatılmış, 20 Ocak 2013 tarihinde izleme merkezinin kurulumu tamamlanmıştır. Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinde 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren aktif olarak elektronik kelepçe kullanılmaya başlanmıştır.         

Şüpheli, sanık veya hükümlüler ile mağdur koruma ünitesinden yararlanan mağdurların; elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesi, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlama, taşra müdürlüklerinde elektronik kelepçe ile ilgili plan yapma, takip edilenlerin ihlal durumlarını ilgili taşra müdürlüğüne bildirme ve alanıyla ilgili işbirliği yapma ve projeler oluşturma bu müdürlük tarafından yürütülmektir.