İnfaz ve İyileştirmeden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 

Genel olarak denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin infaz ve iyileştirme işlemlerinin takibi ile infaz ve iyileştirme politikaları üzerinde çalışan ve Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan bürodur.

          Görevleri;

*İnfaz ve iyileştirme işlemlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağını belirlemek,

*Müdürülüklerdeki mevcut uygulamaları takip etmek,

*Düzenli olarak veri toplamak ve istatistiki bilgi oluşturmak,

*Mevcut materyalleri değerlendirmek ve yeni materyal geliştirmek,

*Çalıştay, proje vb. çalışmalarla infaz ve iyileştirme politikaları belirlemek,

*Kamu yararına çalışma yükümlülüğünün denetimini sağlamak,

*Personelin mesleki bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlemek ve

*İnfaz ve iyileştirme sisteminin değerlendirilerek gelecek politikaları belirlemektir.