Koruma Kurulları ve Mağdur Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

 

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Koruma Kurulları ve Mağdur Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün genel olarak görevleri şu şekildedir:

*Koruma kurullarının, genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak,

*Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

*Koruma kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi takip etmek,

*Koruma kurullarının görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

*Suçtan zarar görenlerle ilgili kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği programları geliştirmek ve

*Hükümlülerin ve eski hükümlülerin, istihdam, psikososyal destek, eğitim vb. talepleri ile koruma kurulları, görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilme taleplerine yönelik Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruları değerlendirmektir.