X. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara, Kasım 2015

5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu hükümleri gereğince 2005 yılından bugüne her takvim yılında en az bir kere yapılan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu Toplantısının 10' uncusu 19.11.2015 tarihinde Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirildi.

 

Başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Basri BAĞCI’nın yaptığı 10. Danışma Kurulu Toplantısı’na, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz YILDIRIM, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Sayın Dr. Ekrem ÇETİNTÜRK, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali YILDIZ, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Turan KULOĞLU, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. İshak ÇİFTÇİ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Tamindar AYTEKİN, Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Doç.Dr. Sayın Şaban CENGİZ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Nuri NURUAN,  Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Sayın Savaş YILMAZ,  Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Sayın Esat IŞIK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Şebnem AVŞAR KURNAZ, Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanlığı Asayiş Dairesi Başkanı Tuğgeneral Sayın Mehmet ARTAR, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Başkanlığı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sayın Murat KOÇAK,Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Daire Başkanı Sayın Erol SÖNMEZ, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Mehmet ASLAN, Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın İbrahim Nail BURAL, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Selahaddin ÇELEBİ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Reel Sektör Ar-Ge Daire Başkanı Sayın Fatih SOYSAL, TUBİM Uyuşturucu İle Mücadele Daire Başkan V. Sayın Erdem BİLDİRİCİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan V. Sayın Mustafa DİNÇ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İçerme Daire Bakan V. Sayın Arzu SARITAŞ,  Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanlığı Asayiş Dairesi Şube Müdürü Yrb. Sayın Özgür SAKARYA, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Müdürü Sayın F.Ayhan BALLI, Hacettepe Ü. Fen Edb. Fak. Sos. Ana Bilim Dalı Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Sayın Prof. Dr. Tülin İÇLİ, Ankara Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sayın Muharrem ÖZEN, Gazi Ü. Tıp Fak. Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sayın Zehra ARIKAN, Başkent Ü. Sos. Hiz. Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sayın Ertan KAHRAMANOĞLU, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Hizmetleri Daire Başkanlığı Dr. Sayın Mustafa Kemal ÇETİN, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Hukuk Müşaviri Av. Sayın Fatma Yasemin ERTEKİN, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Av. Sayın Seray ŞENFER katıldı.

 

Toplantı; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz YILDIRIM’ın açılış konuşmaları sonrası, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Sayın Esat IŞIK'ın denetimli serbestliğin 2015 yılı çalışmalarını arz ettiği sunumları ile başlamış ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Basri BAĞCI’nın başkanlığını yaptığı 10. Danışma Kurulu Toplantısı gündemi kurulun üyesi olan kurum temsilcileri ile paylaşılmıştır.

 

Kurul üyelerinin gündem maddelerine ilişkin değerlendirmeleri ve önerileri alınmış; toplantı sonunda kurul; denetimli serbestlik kararlarının infazı ve yükümlülere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar konusunda kurumlararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine, madde bağımlılığı ile ilgili yapılan çalışmalar ve bağımlılık ile mücadelede daha koordineli bir işbirliğinin sağlanmasına, denetimli serbestlik hizmetlerinin ulusal düzeyde bilinirliğinin arttırılması ve bilimsel yönün güçlendirilmesi amacıyla diğer kurum-kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalara devam edilmesine ve suç üzerinde önleyici tedbir ve çalışmalar konusunda bir sempozyum yapılmasına karar verilmiştir.