Denetimli serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları II. Danışma Kurulu Toplantısı Ankara Hakimevi'nde Gerçekleşti

 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları II. Danışma Kurulu Toplantısı Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fahri Kasırga Başkanlığında Ankara Hakimevinde gerçekleşti.

 

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fahri Kasırga’nın Başkanlığını yürüttüğü II. Danışma Kurulu Toplantısına Müsteşar Yardımcısı Ahmet Hamsici, Kanunlar Genel Müdürü Niyazi Güney, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan İpek, Personel Genel Müdürü İbrahim Okur, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanı Vehbi Kadri Kamer, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdür Vekili Ayşen Gürcan, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Gülsüm Büker, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Abdullah Güven, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Aziz Sögütlü, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü Mevlüt Bilici, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Kılınç, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Hasan Terzi, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Öner Odabaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Müslüm Sayli, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı Asayiş Daire Başkanı Jan. Alb. Erhan Kubat, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Namık Ata, Polis Akademisi Dekanı Prof. Dr. Tülin İçli, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Özen, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Temsilcisi Avukat Özcan Çine ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Hukuk Müşaviri Av. Fatma Yasemin Ertekin katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile yapılan çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla sunulan önerilere ilişkin oluşturulan gündemin yer aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Müsteşar Fahri Kasırga; denetimli serbestlik hizmetlerinin son bir yılda kazanmış olduğu ivmenin altını çizerek, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları sürecinde rehabilitasyon hizmetlerinin ceza adalet sistemine sağladığı faydalara değindi.  Denetimli serbestlik hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetlerinin daha etkin ve istenilen ölçüde yerine getirildiğini belirten KASIRGA, yaklaşık iki yıl önce Türk Adalet Sisteminde yerini alan denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinin bu süre zarfında önemli başarılara imza attığını belirtti. KASIRGA “Denetimli serbestlik ile ülkemizde kişilerin işlemiş oldukları suç nedeniyle ceza infaz kurumuna girmesi yerine, cezasını veya cezasının bir bölümünü toplum içerisinde gözetim ve denetim altında yerine getirilmesi sağlanmıştır. Böylece şüpheli, sanık veya hükümlüler, ceza infaz kurumlarının alternatifi olan bu sistemde, şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir. 133 ağır ceza merkezinde müdür, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, infaz ve koruma memurlarından oluşan 1272 kişilik genç ve dinamik personel ile yürütülen denetimli serbestlik hizmetlerinde bugün Avrupa’da 100 yılını geride bırakan denetimli serbestlik hizmetleri kalitesinde hizmet verilmektedir” dedi. Konuşmasında ülkemizde sisteme olan inancın her geçen gün daha da kuvvetlendiğini ifade eden KASIRGA “Demokratik, çağdaş ve uluslararası uygulamalara eş değer, etkin ve caydırıcı bir ceza adalet sisteminin uygulanmasında temel unsur olarak gördüğümüz denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinde geride bıraktığımız bu iki yılda görüyoruz ki Daire Başkanlığı sahip olduğu misyonu ve vizyonu en ideal düzeyde yerine getirmek için son derece yoğun çalışmalar yürütmüştür. Bugün gelinen noktada hem değerli yargı mensuplarımızın, hem bu hizmetleri yürüten personelimizin hem de bu hizmetlerden yararlanan hükümlülerin ve en önemlisi toplumun sistemin gerekliliğine olan inançları kuvvetlenmiştir” dedi.

 

Konuşmasını ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan etkin iletişimin önemine değinerek bitiren Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga denetimli serbestlik hizmetlerinde kalitenin artırılması ve gelişimin sürekli kılınması için bu zamana kadar son derece kuvvetli işbirlikleri yapıldığını bundan sonra da hizmetlerin daha etkin ve uluslararası standartlarda yürütülebilmesinde kurumlarımızın önemli katkılarına gereksinim duyulduğunu ifade etti.

 

Danışma kurulu toplantısında ayrıca Daire Başkanlığının 133 adalet komisyonunun bulunduğu bölgede yürüttüğü çalışmaların özetle anlatıldığı tanıtım filmi gösterisi yapıldı.

Tanıtım filmi ardından denetimli serbestlik hizmetleri ve uygulamaları hakkında kurul üyelerine Daire Başkanı Sayın Vehbi Kadri Kamer sunum yaparak denetimli serbestlik hizmetlerinde ile bugüne kadar yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

 

Ceza yargılaması, infaz hukuku ve çocuk ceza hukukunun en önemli bölümünü oluşturan denetimli serbestlik hizmetlerinin kuruluşuna değinen ve ilgili kararlar hakkında bilgi veren Daire Başkanı KAMER “Mahkemelerce; 2006 yılında toplam 15.527 adet, 2007 yılının ilk dokuz ayında ise toplam 29.203 adet karar verilmiş olup toplam karar sayısı 44.730’dur. 2007 yılında bu kapsamda; kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımından 866, eğitim kurumu ve programına devam etmeden 346, tedavi- denetimli serbestlik ve sadece denetimli serbestlikten 10.394, koşullu salıverilme ve hapis cezasının ertelenmesinde 1.313, konutta infazda 333 karar verilmiştir. Yine hükümlülerin denetimleri ile ilgili 10.447 denetim planı ve 4.497 denetleme planı, denetim süresi içinde kaydettiği gelişmeler hakkında mahkemeleri bilgilendirmek için 18.146 denetim raporu, içinde bulundukları durumu ve gereksinimlerini işlenen suçla bağlantısı açısından ele alan 872 değerlendirme raporu ve 7.173 değerlendirme formu, uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran hükümlüler hakkında 2.794 Madde Kullanım Listesi, mahkemelere hükümlülerin tanınması amacıyla 2.040 sosyal araştırma raporu ve 1.508 sosyal inceleme raporu (çocuklar için) ve ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler ile ilgili 2.387 salıverme öncesi düzenlenecek rapor hazırlanmıştır. Bunun yanında belediyelerde 8.344, eğitim kurumlarında 7.941, orman işletme müdürlüklerinde 1.960, sağlık kurumlarında 1.393 ve kaymakamlıklarda 1.218 saat çalışma cezası yerine getirilmiştir. Ülkemizin, en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan koruma kurullarında ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 1.490 ve sivil toplum kuruluşlarından 694 üye olmak üzere toplam 2.184 üye görev yapmaktadır. Bu kurullarca, bugüne kadar 167 suçtan zarar gören ile 1305 ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüye yardım yapılmış, 13 suçtan zarar gören ile 625 ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlü, işe yerleştirilmiştir. Meslek edindirmek amacıyla, Türkiye İş Kurumu işbirliği ile yapılan 34 Projeye katılan 364 hükümlü ile diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan 11 projeye katılan 92 hükümlü sertifika almıştır” dedi.

Sunumunda 1272 uzman ve dinamik personelin yapısını anlatan Daire Başkanı KAMER, personelin çeşitli eğitimlerden geçtiğini bu kapsamda 1611 kişiye 78 ayrı konuda eğitim verildiğini belirtti.

“Türkiye’de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi”nin 2007 yılı Nisan ayında başarı ile tamamlandığını bunun dışında 2007 yılı Kasım ayında Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği ve Ankara Barosu ile 18 ay sürecek “Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamasının Güçlendirilmesi Ankara İli Pilot Projesi” başladığını, yine 2008 yılının sonuna doğru başlaması planlanan “Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla İlgili Çalışmaların Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi”nin hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden KAMER, Avrupa Birliği projeleri dışında, TÜBİTAK ile 5 trilyon lira bütçeli ve iki yıl sürmesi planlanan “Denetimli Serbestlik Kurumunun Etkinliğinin Sağlanması Projesi” hazırlandığını ifade etti.

İki yıl zarfında I. Ulusal Denetimli Serbestlik Konferansı ve Denetimli Serbestlik Altındaki Çocuklara Yönelik Uygulamalar ve Müdahale Programları Konferansı adıyla iki uluslararası konferans düzenleyerek önemli bilgilerin paylaşılmasına olanak tanıdıklarını ifade eden Daire Başkanı Vehbi Kadri Kamer; bununla birlikte yargı mensuplarının bilgilendirilmesi amacıyla da 15 ilde 40 seminer düzenlendiğini ve bu seminerlerle 3.581 hakim ve Cumhuriyet savcısı ulaşıldığını belirtti.

 

Konuşmanın sonunda kurumlar arası işbirliği ve bundan sonra kurumların yapabilecekleri ortak çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi sunan Daire Başkanı Vehbi Kadri Kamer’in ardından kurul üyelerinin gündem maddeleri ile ilgili değerlendirmelerine geçildi.

 

Gündem maddelerine ilişkin çeşitli önerilerde bulunan ve işbirliği yapılması kararlaştırılan Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,  Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü katılımları ile alt komisyonun oluşturulması karar verilen II. Danışma Kurulu toplantısı iyi dilek ve temennilerle tamamlandı.