Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları III. Danışma Kurulu Toplantısı Ankara Hâkimevi’nde Gerçekleştirildi 

        

        Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları III. Danışma Kurulu Toplantısı Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin YILDIRIM Başkanlığında Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirildi.

         Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin YILDIRIM’ın Başkanlığını yürüttüğü III. Danışma Kurulu Toplantısı’na Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim OKUR, Kanunlar Genel Müdürü Kenan ÖZDEMİR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin KALAMAN, Personel Genel Müdürü Birol ERDEM, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Namık ATA, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özcan KARS, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Sacettin GÖNÜLTAŞ, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Alaattin DİLSİZ, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Abdullah GÜVEN, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Hüseyin ÖZALP, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanı Vehbi Kadri KAMER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet TEKİNARSLAN, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kaymakam A. Ufuk HASÇAKAZ, Jandarma Genel Komutanlığı Ceza ve Tevkifevleri Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Seçkin KILIÇ, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Gülsüm BÜKER, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Uzman Ercan ŞEN, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyolog Ekrem DOMBAYCI, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin İÇLİ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem ÖZEN, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sibel KAZAK BERUMENT, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Özcan ÇİNE ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Hukuk Müşaviri Av. Fatma Yasemin ERTEKİN katıldı.

            Mağdurların denetimli serbestlik sistemine etkin olarak dâhil edilmesi, değişen yeni İş Kanunu kapsamında eski hükümlülerin istihdam edilmesi ve çocuklara yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi konularında yapılması gereken çalışmalar ile denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin ailelerine yönelik yapılması gereken çalışmalar, çalışma cezasının infazının daha sağlıklı yapılabilmesi için bakanlıklar düzeyinde yapılacak ortak çalışmalar, madde bağımlılığı tedavisine karar verilen hükümlülere yönelik tedavi hizmetlerinin daha etkin yapılması ve denetimli serbestlik sisteminin daha etkin hale getirilmesi için İnfaz Hâkimliği Kanununda ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yapılması düşünülen değişiklikleri içeren gündem başlıklarını görüşmek üzere toplanan  Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Danışma Kurulu’nun III. Toplantısının açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin YILDIRIM; yaklaşık üç yıl önce Türk Adalet Sisteminde yerini alan denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinin bu süre zarfında önemli başarılara imza attığını belirtti.

            Alternatif bir ceza sistemi olmasıyla ceza adalet sistemine farklı bir bakış açısı getirerek, hükümlülerin toplum içinde denetlenmeleri ile topluma ve hükümlülere son derece fayda sağlandığını belirten Müsteşar Yardımcısı Yıldırım, bu çalışmalarda kurumların desteğinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

            Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin YILDIRIM’IN açılış konuşması sonrasında Daire Başkanlığının 134 adalet komisyonunun bulunduğu merkezlerde yürüttüğü çalışmaların özetle anlatıldığı tanıtım filmi gösterisi yapılırken gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcı İbrahim Okur; Ülkemizdeki denetimli serbestlik sistemi ve hizmetlerinin Ülkemiz ceza adalet sistemi içerisinde çok önemli bir yerinin olduğunu dile getirirken, sistemin tüm taraflarca tanınmasının önemli olduğunun, tanıtım çalışmaları kapsamında özellikle TRT ile bir protokolün hazırlanmasının ve burada sistemi tanıtıcı programlara yer verilmesi gerektiğini dile getirdi.

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Birol Erdem; Kamuya yararlı bir işte çalıştırma tedbirlerinin daha etkin yerine getirilmesi konusunda kurumlarımız ile ortak çalışma yapmanın, işbirliği içerisinde olmanın gerekliliğini dile getirirken, hükümlülere potansiyel risk taşıyan kişiler olarak bakılmaması gerektiğini, denetimli serbestlik sistemi içerisinde bu tedbirlerin kontrollü bir şekilde, güvenlik tedbirleri düşünülerek yerine getirildiğini ifade etti.

            Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Hüseyin Özalp; mağdurların denetimli serbestlik sistemine etkin olarak daha edilmesi gündem maddesi ve mağdurlara fiilen ulaşılması konusundaki sıkıntılara ilişkin kurumları adına işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

            Görüşülen gündem maddelerinin neticesinde; kolluk, ilgili diğer kurumlar ve denetimli serbestlik birimlerinin katılımıyla mağdurlara ulaşma konusunda ortak çalışma grupları oluşturularak bir eylem planı hazırlanmasına, mağdur avukatlarının mağdur koruma sistemine dahil edilmesine, hükümlülerin özel sektörde istihdamı konusunda Türkiye İş Kurumu ile ortak çalışmalar yapılarak bu konuda projeler geliştirilmesine, Türkiye İş Kurumu ile hükümlülerin istihdamı konusunda yapılan yasal düzenlemeler konusunda ortak çalışma yapılarak eski hükümlülerin istihdamı konusunda ortak politikalar oluşturulmasına, Milli Eğitim Bakanlığı ile hükümlülerin nitelikli mesleki eğitim alması konusunda işbirliği yapılarak eski hükümlülere yönelik mesleki eğitim programları oluşturulmasına, denetim altına alınan ve bir eğitim programına devam etme tedbirine hükmedilen çocuklardan kayıt parası alınmaması konusunda yasalarda değişiklik yapılması konusunda mevcut yasaların gözden geçirilerek bu konuda çalışma yürütülmesine, çocuklara yönelik geliştirilen proje çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların çalışanlarının dahil edilmesine, haklarında tedbir kararına hükmedilen ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlara gönderilen çocuklara yönelik çalışmaları yürüten Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile denetimli serbestlik personeli tarafından ortak bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına, denetimli serbestlik altında bulunan çocuk hükümlülerin ailelerinin, aile eğitim programlarına dahil edilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak hükümlü çocukların ailelerine aile eğitimi verilmesi konusunda ortak protokol hazırlanmasına, çalışma cezasının yaygın ve etkin olarak uygulanabilmesi için; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü vb. kurumlar ile protokol hazırlanması konusunda ortak çalışmalar yapılmasına, denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin tanıtımı amacıyla TRT ile protokol yapılmasına karar verildi.

            Kurul üyelerinin denetimli serbestlik hizmetlerinde üç yılda gelinen nokta ve başarılı çalışmalar konusunda memnuniyetlerini dile getirdikleri III. Danışma Kurulu toplantısı, iyi dilek ve temennilerle tamamlandı.