Denetimli serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları V. Danışma Kurulu Toplantısı Ankara Hakimevi'nde Gerçekleşti

 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları V. Danışma Kurulu Toplantısı 11.11.2010 tarihinde Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirildi.

 

Başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Zeki YİĞİT’ın yaptığı V. Danışma Kurulu Toplantısı’na Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin KALAMAN, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz GÜLER, Kanunlar Genel Müdürü Kenan ÖZDEMİR, Personel Genel Müdür Vekili Mustafa Kemal ÖZÇELİK , Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdür Yardımcısı İslam EMİROĞLU, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje ve Koordinatör Daire Başkanı E. Nesrin BEZİRCİOĞLU, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özcan KARS, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Daire Başkanı Faruk ŞAHİN, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan GENCER, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanı İsmail KANTAŞ, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi İbrahim USTA ve Orhan ARSLAN, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin ÖZALP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Aslan YILMAZ, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Vali Yavuz Selim KÖŞKER, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm BÜKER, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet AKGÜN, Jandarma Genel Komutanlığı Hareket Başkanlığı Asayiş Dairesi Başkanı Kur. Alb. İzzet CURAL, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin İÇLİ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Özcan ÇİNE ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfedarasyonu Hukuk Müşaviri Av. Fatma Yasemin ERTEKİN katıldı.

 

Toplantı, denetimli serbestlik ve yardım hizmetleri ile ilgili barkovizyon gösterisinin ardından, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Yardımcısı Sayın Zeki YİĞİT’in açılış konuşmaları ile başladı.

 

Müsteşar Yardımcısı Sayın Zeki YİĞİT konuşmasında; denetimli serbestlik hizmetlerinin ülkemizde kurulması ve geliştirilmesi konusunda çok iyi bir başlangıç yaptığını; adli kontrol, kamu yararına çalışma, eğitim kurumuna devam etme gibi çağdaş ceza infaz sistemi açısından önemli olan infaz şekillerinin mevzuatımızda düzenlenerek denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında uygulanmaya başlandığını ve önümüzdeki dönemde elektronik izleme sisteminin de denetimli serbestlik hizmetlerine dahil edilmesinin düşünüldüğünü; Adalet Bakanlığı olarak denetimli serbestlik hizmetlerinde birçok kurumla işbirliği yapılmasının gerektiğini ve Danışma Kurulunun oluşturulma mantığının da bu işbirliğinin güçlendirilmesinden kaynaklandığını; yapılacak işbirliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunulmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

 

Müsteşar Yardımcısı Sayın Zeki YİĞİT’in açılış konuşmalarının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Nizamettin KALAMAN denetimli serbestlik hizmetlerinin genişletilmesi kapsamında bazı önerilerin bulunduğunu belirterek, Danışma Kurulu Üyelerinin görüşlerinin alınmak üzere gündem maddelerini açıkladı.

 

Gündem maddelerinin açıklanmasının ardından, “Denetimli serbestlik hizmetlerinin kapsamının genişletilerek daha fazla şüpheli, sanık ve hükümlünün sisteme dahil edilmesi ve denetimli serbestlik hizmetlerinin kararların infazında daha çok inisiyatif alması”, "elektronik izleme sisteminin ülkemizde kurulmasının değerlendirilmesi", "mağdur hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasının tartışılması", "Avrupa Denetimli Serbestlik Birliği'ne üyeliğinin değerlendirilmesi" konularını içeren gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi ve Danışma Kurulu Üyelerinin gündem maddelerine ilişkin görüşleri alındı.

 

Toplantıda, genel olarak ele alınan konularda mutabakata varılırken, elektronik izleme kapsamında hangi suçların alınabileceği görüşüldü ve mağdur hizmetlerinin daha önem verilerek gündeme alınması, denetimli serbestlik hizmetlerinin kamu oyuna tanıtılması yönünde görüş birliğine varıldı.