Denetimli serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları VI. Danışma Kurulu Toplantısı Ankara Hakimevi'nde Gerçekleşti

 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları VI. Danışma Kurulu Toplantısı 08.12.2011 tarihinde Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirildi.

 

Başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol ERDEM’in yaptığı VI. Danışma Kurulu Toplantısı’na Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa MERMERCİ, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Erhan POLAT, Kanunlar Genel Müdürü Yüksel HIZ, Personel Genel Müdür Yardımcısı Meral KAYA, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanı İbrahim USTA, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Adem BAYRAK, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Beyhan KİBAR, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı İsmet Yıldız POLAT, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ayhan METİN, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdulkadir KAYA, Sosyal Yardım Genel Müdür Yardımcısı İslam EMİROĞLU, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mustafa Kemal BİÇERLİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Aslan YILMAZ, Asayiş Daire Başkanlığı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin ÖZALP, Jandarma Genel Komutanlığı Hareket Başkanlığı Asayiş Dairesi Başkanı Kur. Alb. Mehmet TURAL, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin İÇLİ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sibel KAZAK BERUMENT, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Özcan ÇİNE, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Abdulkadir YANİCİ, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Hukuk Müşaviri Av. Fatma Yasemin ERTEKİN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İskender ELVERDİ, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Fatma AKAY ve Diyanet İşleri Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü  Dr. Ahmet ÇEKİN katıldı.

 

Toplantı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol ERDEM'in  ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa MERMERCİ'nin   açılış konuşmaları ile başladı.

 

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol ERDEM konuşmasında; denetimli serbestlik hizmetlerinde kurumlararası işbirliğinin önemli olduğunu ve bu anlamda Danışma Kurulu üyelerinin de kurumların üst düzey temsilcilerinden oluşmasının işbirliğini daha da güçlendirdiğini; yapılacak işbirliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunulmasının son derece önemli olduğunu belirterek, danışma kurulunu çok daha etkin kullanabilmenin arayışında olunması gerektiğini vurguladı.

 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa MERMERCİ açılış konuşmasında; Ülkemizde denetimli serbestlik hizmetlerinde diğer dünya ülkelerine bakıldığında kısa zamanda çok iyi yerlere gelindiğini; bu anlamda danışma kurulunun çok önemli olduğunu; danışma kurulu toplantılarında alınan kararlarla denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde uygulandığını ve bu kapsamda Genel Müdürlük olarak diğer kurumlarla her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

 

Açılış konuşmalarının ardından Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanı İbrahim USTA tarafından Danışma Kurulu üyelerine ; denetimli serbestlik hizmetlerinin gerekliliği, uygulamada yaşanan sıkıntılar ve denetimli serbestlik hizmetlerinin  altı yılının değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi.

 

Danışma Kurulu Üyelerine yapılan sunumun ardından, “Eski hükümlülerin toplumsal dışlanmışlıkları ve tahliye sonrası istihdamları”, "Tedavi denetimli serbestlik kararlarının infazlarında yaşanan güçlükler" ve "Denetimli serbestlik sisteminde elektronik izleme ile ilgili gelişmeler ve elektronik izlemenin kapsamı" konularını içeren gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek gündem maddeleri ve denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin dilek ve temenniler bildirildi.

 

Toplantıda, genel olarak ele alınan konularda mutabakata varılırken, Danışma Kurulu Üyeleri tarafından denetimli serbestlik hizmetleri ile ilgili gelişmelerin memnuniyet verici olduğu ve bundan sonraki süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtildi.