Denetimli Serbestlik Hizmetleri VII. Danışma Kurulu Toplantısı Ankara Hâkimevi’nde Gerçekleştirildi.

 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri VII. Danışma Kurulu Toplantısı 21.12.2012 tarihinde Ankara Hâkimevi’nde gerçekleştirildi.

Başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol ERDEM’in yaptığı VII. Danışma Kurulu Toplantısı’na Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mustafa ONUK, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Yüksel HIZ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer BOZOĞLU, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdulkadir KAYA, Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mustafa Kemal BİÇERLİ, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Mehmet TÜZEL, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet ALPEREN, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Cevat GÜL, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı İsmet Yıldız POLAT, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit CARTİ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı İbrahim USTA, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimleri Adem BAYRAK ve Turan KULOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Mustafa DİNÇ, Diyanet İşleri Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman AYDIN, Jandarma Genel Komutanlığı Hareket Başkanlığı Asayiş Dairesi Başkanı Jan. Kur. Yrb. Sami ÖZTURHAN, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Daire Başkanı Mustafa Emre YATMAN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Şebnem AVŞAR KURNAZ, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Özcan ÇİNE, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Hukuk Müşaviri Av. Fatma Yasemin ERTEKİN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı Uzman Yasin EKMEN, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İş Gücü Daire Başkanlığı Şef Necettin DEMİRDEN, Yeşilay Ankara Şubesi Başkanı Şemsettin TOPRAK katıldı. 

Toplantıda; denetimli serbestlik hizmetlerindeki yeni gelişmelere ilişkin sunumun ardından madde bağımlılarının tedavisi ve rehberlik çalışmaları ile kurumlar arası ilişkiler ve işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

 Toplantı sonucunda, Danışma Kurulu üyelerinin ilgili gündem maddeleri hakkındaki görüşleri alındı.

 Üyelerin görüşleri doğrultusunda;

1- Madde bağımlılığına ilişkin yapılandırılmış bireysel ve grup çalışmalarına ilişkin materyallerin oluşturulması,

2- Madde bağımlıları ile çalışan denetimli serbestlik personeline, üniversitelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde eğitim verilmesi,

3- Madde bağımlılarının tedavisi ile ilgili uygulamaları görüşmek ve geliştirmek üzere Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma grubu oluşturulması,

4- Madde bağımlılarının tıbbi tedavisi, sosyal rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması faaliyetlerinin tartışılması ve bir eylem planı hazırlanması amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla çalıştay düzenlenmesi,

5- Gündem konuları ve denetimli serbestlik faaliyetleri ile ilgili ziyaretler gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda çalıştaylar düzenlenmesi,

6- Hükümlülerin toplum içinde denetimi ve iyileştirilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi ve gerektiğinde protokoller yapılması,

kararları alınmıştır.

 

Toplantı İle İlgili Resimler