Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı 2015 Yılı Eylem Planı Hazırlandı

Ankara  30.03.2015

Denetimli Serbestlik Sistemi, Türkiye'de kurulduğu andan itibaren ceza infaz sistemi ve toplum tarafından benimsenmiştir. Her geçen gün büyüyerek, hizmet kalitesini artırarak ve faaliyetlerini içeriklendirerek onuncu yılında Topluma Güven, Bireye Umut vermeye devam etmektedir. Denetimli Serbestlikte, yükümlünün toplumsal normları benimsemesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması;  yeniden suç işlenmesinin önüne geçilmesi ile toplumun korunması amaçlanmaktadır.

 

Kurumların verimli çalışmak için vizyon ve misyonları doğrultusunda gerçekleştirebilecekleri hedefler belirlemeleri, bunların sistemli ve öngörülebilir çerçevede hayata geçirmeleri önem arz etmektedir. Bu yaklaşımla, Daire Başkanlığımızda denetimli serbestlik sisteminin geliştirilebilmesi için ihtiyaç analizi yapılmış, hedef ve faaliyetler öncelik sırasına göre belirlenmiştir.

2015 yılından itibaren bütün çalışmaların yıllık eylem planı doğrultusunda sorumlu birim ve kişilerce aylık ve haftalık gerçekleşme durumları yakından takip edilmektedir. Plânlı çalışma; zamanı etkin kullanma, verimli ve nitelikli işlerin yapılmasına imkân tanıdığı gibi hesap verebilirlik ve şeffaflığı da beraberinde getirmektedir.

 

Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan Eylem Plânı Daire Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır. 2015 yılı Eylem Plânında yer verilmeyen acil ihtiyaç duyulan konuların dışında kalan çalışma alanları takip edilerek buna yönelik hazırlık yapılmakta; öncelik sırasına göre sonraki yılların eylem plânlarına dahil edilmeleri düşünülmektedir.

 

Eylem Planını Görmek İçin Tıklayınız...