DENETİMLİ SERBESTLİKLE İLGİLİ KONFERANS VE SEMİNERLER

Denetimli Serbestlik hizmetleri VII. Değerlendirme Toplantısı Antalya'da Gerçekleştirildi.

 

Antalya, 24-25.04.2018

DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Kapsamında Denetimli Serbestlik Süreçlerinde Değerlendirme, Planlama, Yönlendirme ve Müdahale Çalıştayı

İstanbul, Mart 2018

DENGE Projesi 1. Danışma Kurulu Toplantısı

 

Ankara, 27.02.2017

Suçun Önlenmesinde İşbirliği Çalıştayı Açılış Töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Başkent Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın Katılımı ile Ankara Hakimevinde Gerçekleştirildi

Ankara, 21-23.02.2018

II. Uyuşturucu İle Mücadele Şurası Denetimli Serbestlik Çalıştayı Gölbaşı Hakimevi’nde Gerçekleştirildi.

Ankara, 28.04.2017

Denetimli Serbestlik hizmetleri VI. Değerlendirme Toplantısı Çeşme'de Gerçekleştirildi.

Çeşme, 18-19.04.2017

Elektronik İzleme sistemine geçişte Denetimli Serbestlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi "Elektronik İzleme Ulusal Konferansı"

Çeşme, 20-21.04.2017

Denetimli Serbestlik Hizmetleri V. Değerlendirme Toplantısı  Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmiştir.

Afyonkarahisar, 23-25.05.2016

“Türkiye’deki elektronik izleme modelinin geliştirilmesi ve AB'deki en iyi uygulamaların değerlendirilmesi" faaliyeti kapsamında "Mevzuat Çalıştayı"

Ankara, 22.09.2016

10. Avrupa’da Elektronik İzleme CEP Konferansı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün katılımıyla Letonya'nın başkenti Riga'da Gerçekleştirildi.

Letonya, 10.05. 2016

Türkiye'deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi” Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı

Ankara, 10.03.2016

Türkiye'de Denetimli Serbestlik Sisteminin Kuruluşunun 10. Yılında 8-10 Aralık Tarihinde İstanbul'da Düzenlenen Uluslararası Denetimli Serbestlik Sempozyumu

İstanbul, 09.12.2015

Denetimli Serbestlik Müdürleri IV. Değerlendirme Toplantısı

 

İzmir, 25-27.05.2015

Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet Sempozyumu

 

Ankara, 20-22.11. 2014

Denetimli Serbestlik Müdürleri III. Değerlendirme Toplantısı

 

İzmir, 26.05.2014

Denetimli Serbestlik Ankara Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği tarafından Adli Psikoloji Günlerinde

Ankara, 21.03.2014

Denizli’de Seminer ve Çalıştay Düzenlendi

 

Denizli, 27.01.2014

“Elektronik İzleme Sistemi” İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı

 

İstanbul, 16.01.2014

Uyuşturucu ve Uyarıcı madde tedavisi ve denetimli serbestlik uygulamaları çalıştayı

Antalya, 08.10.2013

Antalya Hakim-Savcılar Denetimli Serbestlik Semineri

 

Antalya, 30.09.2013

Denetimli Serbestlik Müdürleri II. Değerlendirme Toplantısı

 

Afyon, 02.06.2013

Denetimli Serbestlik Hakim-Savcılar Uygulamaları Semineri 

Afyon, 30.05.2013

Denetimli Serbestlik Müdürleri I. Değerlendirme Toplantısı

 

Afyon, 02.04.2012

"Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Yetişkin Müdahale Programları" Semineri

Hatay, 17.05.2011

<< 1

2

>>