DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF’in eş finansmanı ve UNICEF’in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile yürütülmekte olan Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı kapsamında daha etkili, önleyici ve rehabilite edici bir müdahale sistemi oluşturarak Türkiye’deki çocuk adaleti sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma yeniden kazandırılması amacıyla çocuklara yönelik AB standartlarına uygun, etkili ve ölçülebilir destekleyici hizmetlerinin geliştirilmesi yanı sıra risk ve ihtiyaç değerlendirme araçları oluşturulması hedeflenmektedir. Nihai faydalanıcılar adalet sistemi içerisindeki çocuklar ve aileleridir.

DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Broşür

Aile ve Grup Çalışmaları Denetimli Serbestlik Uzmanları İçin Kılavuz

Denetimli Serbestlik Uzmanları İçin Cinsel Suç Nedeniyle Denetimli Serbestlik Altında Olan Çocuklarla Çalışma Rehberi

Travma İle Çalışan Denetimli Serbestlik Uzmanları İçin Kılavuz

Görüşme ve İlişki Geliştirme Eğitim Kitapçığı

Gençlere Yönelik Etkin İletişim Becerileri Eğitim Kitapçığı

Gençlere Yönelik Öfke Yönetimi Becerileri Eğitim Kitapçığı

Bilinçli Farkındalık Yaklaşımı ve Uygulamaları Eğitim Kitapçığı