DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GENELGELER

 

2009/

82

Sağlık Bakanlığı'nın "Denetimli Serbestlik Tedbirleri Uygulanan Kişilerin Tedavileri"  Genelgesi

22 Aralık 2009

139/

1

Ceza İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Ders ve Ek Ders Hakkında Genelge

06 Eylül 2012