DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ KANUNLAR

 

6411

Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5402

 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

5395

 Çocuk Koruma Kanunu

5237

 Türk Ceza Kanunu

5275

 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

5271

 Ceza Muhakemesi Kanunu

4857

 İş Kanunu

5560

 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

6291

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun