DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ TÜZÜKLER

 

 

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük