DENETİMLİ SERBESTLİK İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI
S.No

Mahkemesi

Esas ve Karar No

Kanun Maddesi

Kararın Konusu

1

1. Ceza Dairesi

2007/734 E. 2007/806 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

2

1. Ceza Dairesi

2010/3-138 E. 2010/166 K.

5237 S. TCK 58

-MÜKERRERLİK

3

1. Ceza Dairesi

2008/10300 E., 2009/5683 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK 108

-MÜKERRERLİK

-SUÇTA TEKERRÜR

4

2. Ceza Dairesi

2013/7355 E. 2013/30503 K

5271 S. CMK 231/11

-AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI

-DENETİM SÜRESİNİN BAŞLANGICI

-YENİ SUÇ NEDENİYLE İHBAR

5

2. Ceza Dairesi

2012/25368 E. 2012/43977 K

5271 S. CMK 309/1

5237 S. TCK 58/6

-KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

-TEKERRÜR

-MÜKERRIRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJIMI

6

2. Ceza Dairesi

2006/10250 E. 2007/3282 K.

5275 S. CGTİHK 108

-KASTEN YARALAMA

-KOŞULLU SALIVERME

7

2. Ceza Dairesi

2011/19275 E. 2011/13227 K.

5271 S. CMK 231/8

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

8

2. Ceza Dairesi

2012/4723 E. 2012/4717 K.

5237 S. TCK 51

5402 DSHK 5

-HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

-ERTELİ CEZANIN İNFAZI

-YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ

-ÇAĞRIYA UYMAMA

9

2. Ceza Dairesi

2006/10559 E. 2007/4396 K.

5237 S. TCK 58,

5275 S. CGTİHK 108

-ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE ---DENETİMLİ SERBESTLİK

-SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR

10

2. Ceza Dairesi

2007/6390 E., 2007/6303 K.

5237 S. TCK 51

-CEZALARIN ERTELENMESİ

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK

11

3. Ceza Dairesi

2006/12800 E. 2007/7930 K.

5237 S. TCK 51,53

-BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN --BIRAKILMA

-HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

12

3. Ceza Dairesi

2007/8328 E. 2007/7132 K.

5237 S. TCK 58,

5275 S. CGTİHK 108

-ADLİ TIP RAPORU

-DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI

-KASTEN YARALAMA

-KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ

-UZLAŞMA

-YETKİLİ MAHKEME

13

3. Ceza Dairesi

2007/14102 E., 2008/3380 K.

5237 S. TCK 58,

-BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

-İDDİANAMENİN OKUNMASI

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

14

3. Ceza Dairesi

2010/12085 E. 2010/13867 K.

5271 S. CMK 231/8

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

15

4. Ceza Dairesi

2011/120606 E. 2013/16416K.

5271 S. CMK 231/11

-SEÇENEK YAPTIRIM BELİRLENMESİ

-BELİRLİ YERLERE GİTMEKTEN/ETKİNLİKLERDEN YASAKLANMA

-ERTELİ CEZANIN AYNEN İNFAZI

16

4. Ceza Dairesi

2012/17464 E. 2012/4240 K.

5271 S. CMK 231/11

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASI

-YENI SUÇ

-HÜKMÜN AÇIKLANMASI

-HAK ARAMA HÜRRIYETI

-VASITASIZLIK - ALENILIK - SÖZLÜLÜK

-HÜKMÜN GEREKÇESI

17

4. Ceza Dairesi

2007/5591 E. 2009/80 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

18

4. Ceza Dairesi

2008/10591 E. 2010/6251 K.

5237 S. TCK 58

-MÜKERRERLİK

19

4. Ceza Dairesi

2010/3201 E. 2010/5539 K.

5237 S. TCK 50

5275 CGTİHK 108

-KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

20

4. Ceza Dairesi

2008/3880 E. 2010/6427 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK 108

-SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR

21

4. Ceza Dairesi

2009/3898 E. 2009/3995 K.

5237 S. TCK 50

5271 S. CMK 231

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

-KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR

22

4. Ceza Dairesi

2007/11430 E. 2008/4860 K.

5237 S. TCK 58

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

23

4. Ceza Dairesi

2008/7117 E. 2008/12163 K.

5237 S. TCK 58

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

24

4. Ceza Dairesi

2008/15421 E. 2008/19565 K.

5237 S. TCK 58

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRENİN BELİRTİLMESİ

25

5. Ceza Dairesi

2011/8215 E. 2011/23711 K.

5237 S. CMK 231/8

-ŞARTA BAĞLI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HÜKMÜNÜN İNFAZININ SAVCILIKÇA YAPILACAĞI

26

5. Ceza Dairesi

2011/9907 E. 2011/24208 K.

5237 S. TCK 58

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

27

5. Ceza Dairesi

2008/3414 E.

2012/2533 K.

 5237 S. TCK 58

 5275 S. CGTİHK108

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

28

5. Ceza Dairesi

2006/9322 E., 2006/9243 K.

5237 S. TCK 58,

5275 S. CGTİHK108 

-DENETİMLİ SERBETLİK TEDBİRLERİ

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

-SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR

29

5. Ceza Dairesi

2006/9325 E. 2006/9546 K.

5237 S. TCK 58,

5275 S. CGTİHK108

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

-SUÇTA TEKERRÜR

30

5. Ceza Dairesi

2007/7480 E., 2007/6247 K.

5275 S. CGTİHK108

-DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ

-KAZANILMIŞ HAK

31

5. Ceza Dairesi

2008/1937 E. 2008/3526 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK108

-ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE -DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

-SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR

32

6. Ceza Dairesi

2006/11312 E. 2007/6059 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK108

-DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

-GÖREVLİ MAHKEME

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

33

6. Ceza Dairesi

2006/22846 E. 2007/12096 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK108

-LEHE KANUN UYGULAMASI

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ  

34

6. Ceza Dairesi

2007/11583 E., 2010/1767  K.

5237 S. TCK 58

-MÜKERRERLİK

35

6. Ceza Dairesi

2006/14760 E. 2007/4720 K.

5395 S. ÇKK 23

-DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

36

7. Ceza Dairesi

2012/5120 E. 2012/16651 K.

5237 S. TCK 58/7

5275 S. CGTİHK 108/4

-MÜKERRIRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJIMI

-denetimli serbestlik TEDBIRI

-DENETIM SÜRESININ BELIRLENMESI

37

7. Ceza Dairesi

2009/16580 E. 2012/4058 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK 108

-DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

38

8. Ceza Dairesi

2011/11816 E. 2012/23653 K.

5237 S. TCK 50/1-f

-RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK

-ESASLI ARIZA

-ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI

-KAMUYA YARARLI BIR IŞTE ÇALIŞTIRILMA

39

8. Ceza Dairesi

2010/14558 E. 2010/14136 K.

5237 S. TCK 152/1-a, 168/1, 58/6

-CEZALARIN TOPLANMASI

40

8. Ceza Dairesi

2009/3057 E. 2011/5449 K.

5237 S. TCK 58

5271 S. CMK 231/6

-GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI

-MALA ZARAR VERME

-SİLAHLI TEHDİT

41

8. Ceza Dairesi

2009/13120 E. 2009/12722 K.

5275 S. CGTİHK107

5275 S. CGTİHK108

-CEZALARIN İNFAZI

-SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK

42

8. Ceza Dairesi

2006/7047 E. 2007/6850 K.

5237 S. TCK 58

-LEHE KANUN UYGULAMASI

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

43

8. Ceza Dairesi

2007/607 E. 2008/5241 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK108

-ADLİ PARA CEZASI

-DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ

44

8. Ceza Dairesi

2007/9222 E., 2007/8495 K.

5237 S. TCK 58

-ADLİ PARA CEZASI

-SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR

45

9. Ceza Dairesi

2005/6231 E., 2005/8238 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

46

9. Ceza Dairesi

2005/7129 E. 2005/9405 K.

5275 S. CGTİHK 108

-DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASI

47

9. Ceza Dairesi

2006/358 E. 2006/1417 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK108

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-ETKİN PİŞMANLIK

-LEHE KANUN UYGULAMASI

48

9. Ceza Dairesi

2006/3023 E., 2006/5052 K.

5275 S. CGTİHK108

-KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

-TEKERRÜR

49

9. Ceza Dairesi

2006/7781 E., 2007/4039 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK108

-ETKİN PİŞMANLIK

50

9. Ceza Dairesi

2008/1174 E. 2008/1391 K.

5237 S. TCK 58

5275 S. CGTİHK108

-TEKERRÜR

51

10. Ceza Dairesi

2005/2912 E. 2005/1520 K.

5237 S. TCK 191

-İNFAZIN ERTELENMESİ

52

10. Ceza Dairesi

2005/7452 E. 2005/14356 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

-UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA

-UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA

53

10. Ceza Dairesi

2005/8822 E., 2005/12711 K.

5237 S. TCK 191

-DENETİMLİ SERBESTLİK

54

10. Ceza Dairesi

2006/541 E., 2006/9631 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

55

10. Ceza Dairesi

2006/597 E., 2006/10686 K.

5237 S. TCK 191

-DENETİMLİ SERBESTLİK

56

10. Ceza Dairesi

2006/3585 E. 2006/6140 K.

5237 S. TCK 58

5237 S. TCK 191

-DENETİMLİ SERBESTLİK

57

10. Ceza Dairesi

2006/3596 E. 2006/9809 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

58

10. Ceza Dairesi

2006/3915 E., 2007/1402 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

59

10. Ceza Dairesi

2006/4978 E., 2008/1717 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

60

10. Ceza Dairesi

2006/5012 E., 2006/9264 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

61

10. Ceza Dairesi

2006/6343 E., 2008/274 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

62

10. Ceza Dairesi

2006/6700 E. 2006/10282 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

63

10. Ceza Dairesi

2006/7634 E. 2006/11051 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

64

10. Ceza Dairesi

2006/9883 E., 2008/5601 K.

5237 S. TCK 191

5237 S. TCK 53/1

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

-DENETİMLİ SERBESTLİK

65

10. Ceza Dairesi

2006/10527 E., 2007/9414 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

66

10. Ceza Dairesi

2006/10821 E., 2008/8459 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

67

10. Ceza Dairesi

2006/10837 E., 2008/8489 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

68

10. Ceza Dairesi

2006/12081 E., 2006/13526 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

69

10. Ceza Dairesi

2006/12505 E., 2007/5296 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

70

10. Ceza Dairesi

2006/13412 E., 2007/692 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRERLİK

71

10. Ceza Dairesi

2007/4750 E. 2007/5507 K.

5237 S. TCK 53

5237 S. TCK 191

-BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

-TEDAVİ VE DENİTİMLİ SERBESTLİK

72

10. Ceza Dairesi

2007/5010 E. 2007/8222 K.

5271 S. CMK 231/8

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

73

10. Ceza Dairesi

2007/5744 E., 2009/817 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

74

10. Ceza Dairesi

2007/5976 E., 2009/1146 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

75

10. Ceza Dairesi

2007/6338 E., 2009/115 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

76

10. Ceza Dairesi

2007/6529 E., 2007/7644 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

77

10. Ceza Dairesi

2007/7857 E., 2007/6298 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

78

10. Ceza Dairesi

2007/10266 E., 2009/1156 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

79

10. Ceza Dairesi

2007/15038 E., 2007/14011 K.

5395 S. ÇKK 23

5271 S. CMK 231/8

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

80

10. Ceza Dairesi

2007/18315 E., 2008/448 K.

5237 S. TCK 191

5237 S. TCK 53

5275 S. CGTİHK 108

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

-BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA

-MÜKERRERLİK

81

10. Ceza Dairesi

2007/27117 E., 2008/6310 K.

5237 S. TCK 191

5275 S. CGTİHK 108

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRERLİK

82

10. Ceza Dairesi

2007/27117 E., 2008/6310 K.

5237 S. TCK 191

5275 S. CGTİHK 108

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRERLİK

83

10. Ceza Dairesi

2008/17 E., 2008/1718 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

84

10. Ceza Dairesi

2006/13412 E., 2007/692 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRERLİK

85

11. Ceza Dairesi

2006/9883 E. 2008/5601 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

86

11. Ceza Dairesi

2007/2457 E. 2008/1720 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

87

11. Ceza Dairesi

2010/11-70 E. 2010/159  K.

5271 S. CMK 231/8

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

88

Ceza Genel Kurulu

2003/4MD-280 E., 2004/20 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

89

Ceza Genel Kurulu

2006/1-319 E., 2006/302 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

90

Ceza Genel Kurulu

2006/3-214 E., 2006/243 K.

5237 S. TCK 51

-ERTELEME

91

Ceza Genel Kurulu

2006/3-246 E. 2006/261 K.

5237 S. TCK 51

-ERTELEME

92

Ceza Genel Kurulu

2006/5-147 E. 2006/149 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

93

Ceza Genel Kurulu

2006/6.MD-346 E., 2008/25 K.

5271 S. CMK 231/8

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

94

Ceza Genel Kurulu

2006/9-14 E., 2006/28 K.

5237 S. TCK 191

5237 S. TCK 53

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

-BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA

95

Ceza Genel Kurulu

2006/9-15 E. 2006/32 K.

5237 S. TCK 51

-ERTELEME

96

Ceza Genel Kurulu

2006/10-113 E., 2006/121 K.

5237 S. TCK 51

5237 S. TCK 191

-ERTELEME

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

97

Ceza Genel Kurulu

2006/10-114 E., 2006/117 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

98

Ceza Genel Kurulu

2006/10-151 E., 2006/157 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

99

Ceza Genel Kurulu

2007/1-183 E., 2007/190 K.

5395 S. ÇKK 23

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

100

Ceza Genel Kurulu

2007/4-123 E., 2007/126 K.

5395 S. ÇKK 23

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

101

Ceza Genel Kurulu

2007/4-231 E., 2007/227 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

102

Ceza Genel Kurulu

2007/8-73 E., 2007/76 K.

5395 S. ÇKK 23

5237 S. TCK 50

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

-SEÇENEK YAPTIRIM

103

Ceza Genel Kurulu

2007/10-71 E., 2007/98 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

104

Ceza Genel Kurulu

2007/10-268 E., 2008/36 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRERLİK

105

Ceza Genel Kurulu

2008/1-57 E., 2008/74 K.

5237 S. TCK 58

-DENETİMLİ SERBESTLİK

-MÜKERRİRLİK

106

Ceza Genel Kurulu

2008/7-80 E., 2008/93 K.

5237 S. TCK 50

-SEÇENEK YAPTIRIM

107

Ceza Genel Kurulu

2008/7-133 E., 2008/162 K.

5271 S. CMK 231/8

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

108

Ceza Genel Kurulu

2008/8-68 E., 2008/168 K.

5237 S. TCK 51

-ERTELEME

109

Ceza Genel Kurulu

2008/9-265 E., 2009/22 K.

5271 S. CMK 231/8

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

110

Hukuk Genel Kurulu

2006/12505 E., 2007/5296 K.

5237 S. TCK 191

-TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK