DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

  Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında yönetmelik

 

Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 

 

Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği

 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

 

Regulation On Probation Services (This regulation hos been translated throyoh VANIEFF under DENGE Project)

 

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

 

Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 

Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik

 

Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği