Denetimli Serbestlik ile İlgili Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Tavsiye Kararları- Standartları- Sözleşmeleri

             Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik Kurallarına İlişkin R (2010) 1 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartlı Tahliye Hakkında  R (2003) 22 Sayılı Tavsiye Kararı

BM Genel Kurulu'nun 2002/12 Sayılı Ceza Meselelerinde Onarıcı Adalet Programlarının Kullanımına İlişkin Temel İlkeler Hakkındaki Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hakkında Avrupa Kurallarının Uygulanmasının Geliştirilmesi Konusunda R (2000) 22 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Cezaevinin Aşırı Kalabalıklaşması ve Cezaevi Mevcudu Enflasyonu Hakkındaki R (99) 22 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Ceza İşlerinde Arabuluculuk Konulu R (99) 19 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Ceza ve Tedbirlerin Uygulanmasıyla İlgili Personel Hakkındaki  R (97) 12 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hakkındaki R (92) 16 Sayılı Tavsiye Kararı

Hapis Dışı Tedbirlere İlişkin Birleşmiş Milletler Minimum Standart Kuralları (Tokyo Kuralları)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Çocuk Suçluluğuna Karşı Toplumsal Tepkiler  Hakkındaki R (87) 20 Sayılı Tavsiye Kararı

Çocuk Adaletinin İcrasına Dair Birleşmiş Milletler Minimum Standart Kuralları (Pekin Kuralları)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartla Tahliye Edilen veya Şartla Mahkûm Edilen Suçluların Gözetimi Hakkında Avrupa Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin R (79) 14 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Hapis Cezasına Alternatif Belirli  Ceza Tedbirleri Hakkında R (76) 10 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Suçlularla Grupsal ve Toplumsal Çalışmalar Hakkındaki R (73) 24 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartlı Tahliye Edilen veya Şartlı Cezalandırılanların Tahliye Sonrası Gözetimi ve Korunması İçin Alınan Tedbirlerin Pratik Organizasyonu  Hakkında R (70) 1 Sayılı Tavsiye Kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Cezanın Ertelenmesi, Denetimli Serbestlik, Hapis Cezasına Diğer Alternatifler Hakkında R (65) 1 Sayılı Tavsiye Kararı

Şartla Mahkûm Edilen veya Şartla Salıverilen Suçluların Gözetimi Hakkında Avrupa Sözleşmesi