:::::  DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI  :::::

Tanıtım Kitapçığı

Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Proje Açılış Konuşma Metinleri

Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri El Kitabı

I. Ulusal Denetimli Serbestlik Konferansı

Uygulama Becerileri Personel El Kitabı

Uygulama Becerileri Eğitici El Kitabı

Madde Kullanımı Olan Hükümlülerle Çalışma Personel El Kitabı

Madde Kullanımı Olan Hükümlülerle Çalışma Eğitici Kitabı

 Kamu Hizmeti Yaptırımı Personel El Kitabı

Kamu Hizmeti Yaptırımı Eğitici El Kitabı

Çocuk ve Genç Hükümlülerle Çalışma Personel El Kitabı

Çocuk ve Genç Hükümlülerle Çalışma Eğitici El Kitabı

Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri El Kitabı

Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinde 2 Yıl

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Madde Bağımlılığı Tedavisi

Uluslararası Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Seçenek Tedbirler Konferansı

3. Yılında Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Madde Bağımlılığı Tedavisi

II. Uluslararası Denetimli Serbestlik Konferansı

"Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla İlgili Çalışmaların Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi" Kapanış Töreni

Genel Eğitim Teknikleri

 

Denetim ve Süpervizyon Yönetimi

Grupla Çalışma Becerileri Eğitimi

Grupla Çalışma Becerileri Eğitimi Eğitici El Kitabı

Genel Eğitim Teknikleri Eğitici El Kitabı

Genel Yönetim Eğitimi

Çocuklar İçin Alkol ve Madde Müdahale Programı

Çocuklar İçin Alkol ve Madde Müdahale Programı Eğitici El Kitabı

Çocuklar İçin Temel Yaklaşım Müdahale Programı

Çocuklar İçin Temel Yaklaşım Müdahale Programı Eğitici El Kitabı

Çocuklar İçin Saldırganlığı Önleme Müdahale Programı

Çocuklar İçin Saldırganlığı Önleme Müdahale Programı Eğitici El Kitabı

Çocuklar İçin Genel Suçlu Davranışı Müdahale Programı

Çocuklar İçin Genel Suçlu Davranışı Müdahale Programı Eğitici El Kitabı

Şube Müdürlerine Yönelik Vaka Yönetimi, Ulusal Standartlar ve Çocuk Müdahale Programları Eğitici El Kitabı

Çocuklarla Çalışmada Politikalar,Standartlar ve Kurumlar arası Çalışma Stratejileri

Aile İçi Şiddet Mağdurları Müdahale Programı

Aile İçi Şiddet Mağdurları Müdahale Program Eğitici El Kitabı

Suç Mağdurları Psiko-Sosyal Destek Müdahale Programı

Suç Mağdurları Psiko-Sosyal Destek Müdahale Programı Eğitici El Kitabı

Suç Mağdurları Temel Müdahale Programı

Suç Mağdurları Temel Müdahale Programı Eğitici El Kitabı

Şube Müdürlerine Yönelik  Mağdur Müdahale Programları Eğitici El Kitabı

Mağdurlarla Çalışmada Politikalar,Standartlar ve Kurumlar arası Çalışma Stratejileri

Cinsel Şiddet Mağdurları Müdahale Program Eğitici El Kitabı

Cinsel Şiddet Mağdurları Müdahale Program

 

 

 

 

Türkiye'de ve Avrupa Ülkelerinde Çocuk Suçluluğu ve Denetimli Serbestlik Sistemi Uygulamaları